Idrettspolitisk paneldebatt (Storstua)

Lørenskog Idrettsråd er arrangør for den politiske paneldebatten i Storstua på Lørenskog hus.