Gruppemøte for MDGs utvalgsmedlemmer

Mandagen før utvalgsmøtene (som er onsdag og torsdag) møtes alltid hele den grønne gruppa på Rådhuset.
Den grønne gruppa består av 2 kommunestyrerepresentanter og 5 utvalgsmedlemmer.