Grønn tankesmie WEBSEMINAR

Hvordan kan Lørenskog og Nedre Romerike bli grønnere? Hvor monner det mest å ta tak? Hvilke nye måter å tenke på bør få fotfeste hvis vi skal se en grønnere framtid i møte?
Og hva ligger det i det å "bli grønnere"? Når er man grønn nok?
Sett av lørdag 18.april 2020 kl.12-15 på Lørenskog rådhus (kommunestyresalen) til å bli kjent med nye vinklinger og grønne visjoner i GRØNN TANKESMIE. Teknisk arrangør er Miljøpartiet De Grønne, men innlederne er representanter fra næringsliv og ulike politiske leire. Grønn tankesmie er ment å forene ulike grønne perspektiver uansett utgangspunkt og politisk tilhørighet. Varmt velkommen til alle som vil komme og inspireres!

https://www.facebook.com/events/557661974835402/permalink/557661991502067/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1581955142212013