Årsmøte 2016 MDG Lørenskog

Årsmøte med årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valg av styre