Store saker i kommunestyret i mars 2016

Fotocredit: Pixabay

En onsdagskveld i måneden avholdes kommunestyremøte. For mars er det onsdag 16. som er satt av.
Miljøpartiet De Grønne stiller som vanlig med varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff sammen med ordføreren, rådmannen og referenten oppe på møtelederbordet på podiet foran resten av kommunestyret, og gruppeleder Lisa Kara Fröyland nede i salen.
Store saker denne måneden:

24. februar 2016

  • Hvor skal det midlertidige ekstrabygget til Solheim skole plasseres?
    Fra og med høsten 2016 går Solheim barneskole fra å være 2-parallell til å bli 3-parallell. Klassetrinnene deler klassene opp på nytt i A, B og C, og det klargjøres for å kunne ta imot ytterligere elever fra et forstørret primæropptaksområde (vedtak februar 2016).Det som omtales som en «paviljong» som vil bli oppført i tilknytning til Solheim skole, er et nødvendig bygg for å ha plass til det økende antallet klasser på en skole som ble nybygget som en trang 2-parallell. Miljøpartiet De Grønne finner de ikke riktig å undergrave plassmangelen ved å referere til ekstrabygget som en paviljong, à la den man har hatt i noen år på Rasta skole med 2 skoleklasser, all den tid dette bygget skal huse 196 elever og 25 lærere, og må anses å være et ekstra skolebygg ment for midlertidig eksistens.

    Rådmannens innstilling (alternativ 2 i forslaget) er å plassere dette ekstrabygget i skogholtet («Hundremeterskogen») mellom Tennishallen og Kjenn ungdomsskole. Miljøpartiet De Grønne er mer positiv til å velge alternativ 1, der bygget plasseres i umiddelbar nærhet til Solheim skole på den lille parkeringsplassen ved Solheim skole og barnehagen, slik at framtidig parkering blir begrenset til den store parkeringsplassen som strekker seg langs mesteparten av Mailandsveien ned mot Mailand videregående skole.

 

  • Det skal startes opp en planprogramprosess som i løpet av året skal resultere i en Klima- og energiplan for Lørenskog kommune. Dette er kommunens første plan av denne sorten, og med utgangspunkt i Hovedutvalget for Klima, samferdsel og økologi vil planen bekrefte det økte fokuset på klimaregnskap og bærekraftig drift av kommunen i tråd med Miljøpartiet De Grønnes krav.