Enstemmig grønn ensomhetsplan i Lørenskog

Fotocredit: MDG Lørenskog 2015

I valgkampen høsten 2015 gikk Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog ut med sin ambisjon om å gjøre kommunen til et bedre sted for å bo også for dem som sliter med ensomhet i hverdagen. Derfor foreslo Miljøpartiet De Grønne i kommunestyremøtet 16.desember å sette i gang en kommunal kartlegging med det for øyet å få på plass en ensomhetsplan!

 

 

20. desember 2015

Her er forslaget som ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre:

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av god livskvalitet for mennesker i alle faser av livet. Ensomhet er et voksende problem i urbane strøk. For å kunne motvirke denne tendensen, ber kommunestyret om en kartlegging fra administrasjonen over hvor stort problemet er i Lørenskog med sikte på en handlingsplan.