Takkemiddag for grønne valgstøttespillere

Alle som har bidratt til MDGs valgkamp i Lørenskog, enten direkte eller indirekte, er invitert til middag med partiets representanter i kommunestyret og utvalgene.