Skolepolitisk debatt på Hammer skole

De politiske partiene i Lørenskog møtes til debatt om skolepolitikk.
Stedet er Hammer ungdomsskole.