Kommunestyremøte m/budsjett

Under kommunestyrets møte i desember er det KOMMUNEBUDSJETTET 2016 som står i fokus.