Kommunestyremøte JUNI

Tidlig start på kommunestyremøtet denne måneden. Formøter i partigruppene i forkant.