Hovedutvalgsmøte: Klimautvalget

Møte i hovedutvalget for Klima, samferdsel og økologi.
Nestleder: André Helgestad, Miljøpartiet De Grønne