Gruppemøte MDG

Internt møte for dem som representerer MDG i kommunestyret og/eller hovedutvalgene.