Gruppemøte MDG

Kommunestyrerepresentantene med vara og utvalgsmedlemmene med vara møter på GRUPPEMØTET.
På gruppemøtet gjenngås sakslistene til månedens utvalgsmøter, formannskapsmøte og kommunestyremøte.