Gruppemøte grønn kommunestyregruppe

Faste medlemmer av kommunestyret, varaer til kommunestyret, faste medlemmer av utvalg, varaer til utvalg.