Gruppemøte før utvalgsmøtene

Alle med fast eller varaplass for MDG i kommunestyret, pluss alle med fast eller varaplass i hovedutvalgene for Miljøpartiet De Grønne møtes til diskusjon om månedens saker.