Foredrag: Det grønne skiftet

Samfunnsforsker og forfatter av boka "Fra evig vekst til grønn økonomi" (2016) Svein Hammer kommer til Lørenskog etter invitasjon fra Miljøpartiet De Grønne for å snakke om temaer fra boka si, med utgangspunkt i det grønne skiftet.
Sted: Skårer gård (bygdemuseet)