Snorre Sletvold

, Kommunestyrerepresentant + nestleder i Kontrollutvalget

Hvem er jeg?

  • Internasjonal foredragsholder på temaet elbil
  • Mer enn 20 års erfaring med miljøfaglige spørsmål generelt, samferdsel/transport spesielt
  • Nestleder i Kontrollutvalget i Lørenskog kommune
  • Bosatt på Thurmannskogen, opprinnelig fra Alta i Finnmark
  • Pappa til tre
Menneskeskapte klimaforandringer eller naturlige svingninger?

Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for at Lørenskogs økologiske fotavtrykk blir minst mulig slik at Norge og verden kan nå sine mål om å redusere rovdriften på miljøet vi er en del av.
Om man ikke synes det finnes bevis nok for at klimaendringene er menneskeskapte, så er det logisk å anta en føre-var-holdning, ikke sant? Vi har påpekt det mange ganger, men banalt som det enn høres ut: Vi har bare én klode. Det er på høy tid å ta til fornuften.

INTERVJU med Snorre Sletvold

 

Hvem er du?

Født i Trondheim, oppvokst i Nord-Troms og Finnmark, bodd i Lørenskog siden 2004. Jeg nærmer meg 50 og har vært en del av et voksende grønt arbeidsliv siden jeg fikk min første jobb som regionssekretær for Natur og Ungdom i tenårene. Deretter ble  jeg daglig leder i Miljømarkedet, ansatt i Norges Miljøvernforbund, til generalsekretær i Elbilforeningen, via fagsjef for et spennende lademarked gjennom selskapet Fortum, til forretningsutvikler i Elbilforeningen per 2021.
Jeg har kjørt elbil gjennom hele 2000-tallet, og er stolt over å ha bidratt til at Norge har passert 60 000 elbiler på norske veier per 2015.

Hva er dine hjertesaker?

Jeg er en generelt samfunnsengasjert person som gjerne vil forbedre samfunnet på alle områder, men det jeg har jobbet mest med i praksis er transportsektoren – å gjøre den mer miljøvennlig – og forvaltning av rovdyrbestanden og villfisken i Norge. Med min bakgrunn fra naturen i Nord-Troms og Finnmark setter jeg stor pris på ikke bare å være omgitt av asfalt og betong. Jeg er ganske sikker på at jeg har det til felles med veldig mange også her i Lørenskog. Å ha trær, gress, blomster og dyr rundt oss gjør noe med livskvaliteten vår. Derfor vil jeg jobbe for at Lørenskog bevarer det gode ved kommunen, som marka og friarealer, samtidig som jeg vil legge til rette for at utbygging av infrastruktur og boliger ikke skjer på bekostning av et godt grønt preg på kommunen. Jeg vil ha glidende overganger mellom Marka og de mer sentrale delene av kommunen, slik at man ikke må langt av gårde for å oppleve fuglekvitter og humlesurr.

(Oppdatert pr.oktober 2021)