Eli Sundby

Fast medlem av hovedutvalget for oppvekst og utdanning 2015-2019