Lørdag 5.mai var den årlige Nordiske strandryddedag, og Miljøpartiet De Grønne inviterte til felles innsats for lokalmiljøet rundt Langvannet - bygdas viktigste bade- og rekreasjonsplass. I løpet av de tre soltimene aksjonen varte, var bortimot 30 personer i sving med plukkepinner, hansker og søppelposer - og det var ikke småtteri som ble samlet inn totalt.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!