I fjor på denne tida markerte Miljøpartiet De Grønne "Den nordiske strandryddedagen" ved å rydde plast fra strandkanten rundt Langvannet og lette Rådhusparken for snusposer, sneiper, plastsøppel og metallkorker. Nå gjør vi det igjen! Lørdag 5.mai kl.10 samles vi nederst i Rådhusparken, ved den gamle furua. Vi står for utstyret - og du sørger bare for å møte opp i sko som tåler å få litt vann rundt seg.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!