MDG har jobbet for å få på dagsorden en gjenbruksprofil i kommunen og en ordning med redistribusjon av mat som ellers blir kastet. I det siste kommunestyremøtet før sommeren, onsdag 20.juni, kunne Miljøpartiet De Grønnes gruppeleder Lisa Kara Fröyland glede seg over at saken omsider var på dagsordenen.

Vil du bli aktiv i lokalpolitikken?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Miljøpartiet De Grønne?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!