På årets lengste kveld var kommunestyremedlemmene i Lørenskog samlet i kommunestyresalen i hele 6 timer for å gjøre unna siste rest av politiske arbeidsoppgaver før man kunne ta en velfortjent sommerferie. I ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) sitt fravær siste halvdel av kommunestyremøtet, fikk Miljøpartiet De Grønnes varaordfører lov til å innta ordførerstolen, gripe ordførerklubba og lede resten av møtet inn i sommerkvelden.

Vil du bidra i valgkampen?

Kunne du tenke deg å engasjere deg i politikken her i Lørenskog?
Vi vil gjerne ha deg med!
Ta kontakt på lorenskog@mdg.no - så kontakter vi deg!